ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ποια είναι τα συμπτώματα της Διάσπασης Προσοχής ή αλλιώς της Διαταραχής Ελλειμματικής ΠροσοχήςΥπερκινητικότητας; Έχει το παιδί μου Διάσπαση; Πώς θα το καταλάβω; Αν στις παρακάτω ερωτήσεις, απαντήσετε με περισσότερα «ναι», θα ήταν καλό να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό, για να σας δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προφίλ του παιδιού σας. Βέβαια να σημειώσουμε ότι πολλές από τις παρακάτω συμπεριφορές, έχουν κι άλλες αιτίες. Θα πρέπει λοιπόν οι απαντήσεις σας να συμφωνούν με τη γενικότερη συμπεριφορά του παιδιού και όχι μεμονωμένα για μια περίοδο της ζωής του. (Πχ. Έλλειψη ύπνου, άγχος, λύπη, χαρά, υπερένταση, κτλ)

1) Έχει δυσκολία να διατηρήσει την προσοχή του;

2) Δεν φαίνεται να ακούει αυτά που λέμε;

3) Πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να ακολουθήσει οδηγίες;

4) Έχει δυσκολία στην οργάνωση;

5) Αποφεύγει τις εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη νοητική προσπάθεια;

6) Χάνει πράγματα;

7) Αφαιρείται εύκολα;

8) Παίζει με τα χέρια του και δεν μπορεί να καθίσει ώρα στην καρέκλα;

9) Δεν μπορεί να κάνει ησυχία όταν δουλεύει;

10) Μιλάει συνεχώς;

11) Απαντάει πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση;

12) Έχει δυσκολία στο να περιμένει τη σειρά του;

13) Διακόπτει συνεχώς τους άλλους;

14) Δεν δίνει σημασία σε λεπτομέρειες και κάνει απρόσεκτα λάθη;